נשיאה בהשתתפות עצמית בתביעות ביטוח אחריות נושאי משרה / עו"ד ליעד לק

נשיאה בהשתתפות עצמית בתביעות ביטוח אחריות נושאי משרה / עו"ד ליעד לק

עו"ד ליעד לק על הפוליסה לביטוח נושאי המשרה. מצד אחד, מבטיחות חברות הביטוח במפורש ברשימת הפוליסה שאין השתתפות עצמית מנושאי המשרה, ומצד שני, מקזזות השתתפות עצמית כאשר משלמות לו את השיפוי. כיצד מתייחסות לבעיה הזו חברות הביטוח?

רוצים להמשיך לקרוא?

לכתבה המלאה הרשמו לאתר כבר יש לכם מנוי? לחצו כאן כדי להתחבר לאתר.


כתיבת תגובה