ביטוח אלמנטרי

השריפה בקליפורניה – הנזק הגדול ביותר בשנת 2018 / ישראל גלעד

על פי נתונים שפורסמו על ידי Munich Re, הנזקים של שנת 2018 מציבים אותה במקום הרביעי בדירוג השנים משנת 1980 במונחי הפסד ביטוחי ובמקום העשירי במניין 30 השנים האחרונות. בשנת 2018 נגרמו נזקים כלכליים כתוצאה של נזקי טבע ואסונות מעשה ידי אדם בהיקף של 155 מיליארד דולר (350 מיליארד דולר בשנת 2017) כשהנזקים ששולמו על ידי מבוטחים הם בהיקף של 80 מיליארד דולר - הרבה מעל הממוצע של ה-30 שנה האחרונות – 41 מיליארד דולר. אולם, הנתונים משקפים ירידה משמעותית לעומת 2017 בה היקף התביעות נאמד ב-150 מיליארד דולר. ההוריקנים...
Pages