ביטוח אלמנטרי

נתוני הלמ"ס: הנסועה של כלי הרכב המנועיים עלתה ב-4.2% ב-2017 ל-60 מיליארד ק"מ

בשנת 2017 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים בכ-59.6 מיליארד ק"מ, עלייה של 4.2%, בהשוואה לשנת 2016. זאת כתוצאה מעלייה של 4.9% במספר כלי הרכב שהיו פעילים באותה השנה, ומירידה של 0.7% בנסועה השנתית הממוצעת לכלי רכב לעומת שנה קודמת. כך עולה מניתוח הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000, נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול. קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. הנסועה השנתית גדלה ב-63% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-84%, יחסית לשנת 2000. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל...
Pages