ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי
משנה למנכ"ל איילון גיורא פלונסקר על הזכייה במכרז הביטוח של עיריית תל אביב: התמודדות איילון התאפשרה לאחר שהעירייה ויועצי הביטוח הבינו כי יש צורך לשנות את מבנה מערך הביטוח

משנה למנכ"ל איילון גיורא פלונסקר על הזכייה במכרז הביטוח של עיריית תל אביב: התמודדות איילון התאפשרה לאחר שהעירייה ויועצי הביטוח הבינו כי יש צורך לשנות את מבנה מערך הביטוח

זכייתה של איילון במכרז היוקרתי של ביטוח עיריית תל אביב מעוררת את שאלת כשל השוק בביטוח רשויות מקומיות, ואת הדומיננטיות של איילון בשוק זה. במכרז,…
Pages