ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי
סלינגר מבקשת לתקן את חוזר כתבי השירות: עמלות סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח לא יושפעו ממכירת כתבי השירות

סלינגר מבקשת לתקן את חוזר כתבי השירות: עמלות סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח לא יושפעו ממכירת כתבי השירות

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פועלת לתיקון חוזר כתבי השירות. זאת על רקע ביקורות שהוכיחו כי חלק מחברות הביטוח מפרשות את החוזר הקיים באופן מצומצם,…
Pages