ביטוח בינלאומי

מדור ביטוח בינ"ל בעריכת ישראל גלעד

מבטחים בארה"ב אינם מוכנים לשינויי האקלים

רוב המבטחים בארה"ב לא אימצו אסטרטגיה המותאמת לשינויי האקלים, הכוללת הגדלת פרמיה או דחיית סיכונים באזורי סיכון גבוה - כך עולה ממחקר שפורסם בשבוע שעבר. British Journal of Management מפרסם מחקר של מדענים קנדיים, שקובע כי אלפי אזרחים של ארה"ב לא יהיו מוגנים על ידי פוליסות ביטוח מאחר שלא יעמדו בנטל ההוצאה הכספית או שלא יוכלו לרכוש ביטוח כלל. החוקרים מצביעים על העובדה, ששינויי האקלים מעלים את העוצמה והתדירות של מזג אוויר קיצוני גם בתחום ההוריקנים וגם בתחום השיטפונות. חלק מהמבטחים מתייחסים למזג האוויר הקיצוני כאל אירוע חריג ולא כחלק...
Pages