ביטוח בינלאומי

מדור ביטוח בינ"ל בעריכת ישראל גלעד

מבטחי המשנה המובילים בעולם

מיקום מבטח המשנה פרמיה ברוטו 2016  (USD) שינוי לעומת שנה קודמת (קיטון) יחס משולב 1 Swiss Re Ltd 30,950,000,000 10.40% 93.50% 2 .Munich Re Co 29,363,050,400 3.20%- 95.70% 3 .Hannover Re S.E 17,256,740,800 6.90%- 93.7% 4 .Scor S.E 14,589,152,200 0.10% 93.10% 5 Lloyd's of London 11,606,649,600 8.40%- 86.70% 6 Berkshire Hathaway Re Group 8,288,000,000 10.60% 91.00% 7 Korean Re Co. 5,690,800,000 2.00% 98.80% 8 General Re Corp 5,629,000,000 4.40%- 96.60%                  
Pages