ביטוח בינלאומי

מדור ביטוח בינ"ל בעריכת ישראל גלעד

שוק הביטוח הבריטי מפגר בתחום הדיגיטציה

סקר שנערך בינואר 2017 על ידי LexisNexis Risk Solutions, מצא כי רק 4% של המבטחים בתחום הפרט טוענים שסיימו את תהליכי הדיגיטציה שלהם בעוד ש-92% מהמשיבים מסכימים שתהליך הדיגיטציה יאפשר התפתחות עסקית. הסקר בשם Defining your digital strategy in a disruptive world מציג, בין היתר, את הנתונים הבאים: • 31% של מבטחי הרכב  ו-25% של מבטחי הדירות אמרו שתהליך החיתום שלהם הוא בעיקרו ידני. • 20% ממבטחי הרכב ו-13% ממבטחי הדירות אומרים שתהליך סילוק התביעות הוא בעיקרו ידני. רק 4% אמרו כי  תהליך סילוק התביעות נעשה כולו או רובו באופן...
Pages