ביטוח בריאות

ילדים שקופים – מי ידאג לילדים עם צרכים מיוחדים?

השבוע השתתפתי באירוע ההסמכה של חבר קרוב, עו"ד יוסף כהן ממשרד עוה"ד פייל, בשעה שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לשמש כבעל היתר להעניק ייפוי כח מתמשך, והחלטתי לשתף את קוראי פוליסה בתיקון חקיקה חשוב זה. לאחרונה נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מסמך הבעת רצון.  מכוח תיקון זה, האפוטרופוס שמונה לטפל בחסוי, קטין או בגיר, יכול לקבוע מי יהיה ממלא מקומו אם וכאשר נבצר ממנו לשמש כאפוטרופוס. במקרה בו הוריו של הילד לא יוכלו לתפקד בעצמם או במקרה של פטירת ההורים, המדינה ממנה לילד אפוטרופוס לפי שיקול דעת...
Pages