ביטוח בריאות

ביטוח בריאות
הכרעות עקרוניות בפניות ציבור: חברת הביטוח חויבה לשלם למבוטח עבור טיפול פוריות שעברה בת הזוג שאינה מבוטחת בחברה

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור: חברת הביטוח חויבה לשלם למבוטח עבור טיפול פוריות שעברה בת הזוג שאינה מבוטחת בחברה

חברת הביטוח חויבה לשלם למבוטח עבור טיפול פוריות שעברה בת הזוג שאינה מבוטחת בחברה – כך הוחלט בפיקוח על הביטוח במסגרת הכרעה עקרונית בפניית ציבור.…
Pages