insurtech

תכנית הביטוח החוסכת לבריטים אלפי ליש"ט בשנה Pay-as-you-go

נתעריף ביטוח הרכב מבוסס על נוסחה מסובכת ואינו נותן ביטוי לניסיון התביעות של נהג מסוים אלא של החתך האקטוארי, דבר המייקר את מחיר הביטוח. פרמיה טיפוסית בבריטניה היא כ-462 ליש"ט לשנה, לאחר גידול בשיעור של 8% שנכנס לתוקף באפריל 2017. אתרי ההשוואה בבריטניה טוענים, כי הפרמיה הממוצעת לביטוח מקיף היא בסך 781 ליש"ט ומחירי הביטוח גדלו בשנה האחרונה ב-16%. המבטח הבריטי Cuvva (הוקם בשנת  2013 והחל לפעול ב-2016) מנסה להתגבר על בעיה זו. המבטח מוכר ביטוח לנהגים מזדמנים על רכב מסוים, כשהתעריף מבוסס על שעת נהיגה. מחיר שעת ביטוח מתחיל...
insurtech
ביטוח קבלנים מקוון

ביטוח קבלנים מקוון

המבטח הבינלאומי Tokio Marine Kiln - TMK הוסיף לפורטל המכירות המקוון שלו גם ביטוח קבלנים. הפורטל (One TMK), המיועד לשימוש של ברוקרים, מבצע את כל…
Pages