insurtech

לאחר הפיילוט: אפליקציית רובין פתוחה לכל סוכני הביטוח תמורת תשלום חודשי קבוע

אפליקציית רובין נפתחה לכל סוכני הביטוח ותמורת תשלום חודשי יקבלו הסוכנים מידע של לקוחות חדשים באופן קבוע. זאת, לאחר שבחודשיים האחרונים רובין עבדה עם כ-60 סוכנים בצורה ניסיונית לבדיקת המערכת ושיפורה, כפי שפורסם בפוליסה. המידעים שיסופקו לסוכנים יעשו על פי דרישת הסוכן תוך כדי ההרשמה לאפליקציה. הזרמת המידע תסייע לבניית תיק לקוחות הגדל מדי חודש. יתרונה של האפליקציה טמון בכך שהיא מתריעה בפני הנרשמים אם קיים חוסר או כיסוי יתר, וכן המלצות לניוד. מרגע שניתנת ההמלצה, המשתמש יכול לבחור בניוד דיגיטלי, או להתייעץ עם סוכן. נמסר כי אלו שביקשו להתייעץ...
Pages