insurtech

ביטוח וטכנולוגיה: מלם תים השלימה פרויקט הטמעת פתרון פיירגלאס לגלישה מאובטחת בכלל ביטוח

כלל ביטוח הטמיעה לאחרונה פתרון פיירגלאס לגלישה מאובטחת, שפותח על ידי חברת תים תוכנה, חטיבת התוכנה של מלם תים. המערכת תספק בידוד מלא בין הרשת הארגונית לרשת האינטרנט. היקף הפרויקט נאמד במאות אלפי שקלים. [caption id="attachment_33196" align="alignleft" width="179"] חיים אינגר, מנהל תחום טכנולוגיה ותשתיות בכלל ביטוח                                                   [/caption] משך ההטמעה של הפרויקט היה קצר ביותר - חודש ימים בלבד. הפתרון מספק גישה מאובטחת עבור 4,500 משתמשי הארגון...
Pages