ביטוח חיים

חוסכים לפנסיה לא יצטרכו לקבל אישור מהמעסיק לביצוע פעולות במוצרי החיסכון הפנסיוני

טחוסכים לפנסיה לא יצטרכו לקבל אישור מהמעסיק לפעולות במוצרי החיסכון הפנסיוני – כך נקבע בחוזר קבלת מידע ואישור ממעסיקים שפורסם היום (יום א'). ברשות שוק ההון סבורים כי כאשר העובדים נדרשים על ידי הגופים המוסדיים להמציא אישור  - המצב מקשה על העובדים הן בהליך ההצטרפות למוצר פנסיוני והן בניהולו השוטף של החיסכון ולמעשה מגדיל את התלות של העובד במעסיקו לגבי המוצר הפנסיוני. התניות אלו אינן עולות בקנה אחד עם השקפת הרשות, אשר דוחפת בשנים האחרונות לכך שכל עובד יהיה רשאי לבחור בכל עת בכל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ומעסיק של עובד לא...
ביטוח חיים
ירידה לצורך עלייה

ירידה לצורך עלייה

הכשרה חברה לביטוח נמצאת בימים אלה על סף מהפכה בכל תחומי הפעילות של החברה – בהובלת המנכ"ל שמעון מירון. לצד הכנות לחשיפת מוצר חדשני ומתקדם…
ביטוח חיים
חוק ההסדרים 2019: ניידות בין בנקים, גמלת סיעוד והטלת קנסות על מעסיקים בגין תאונות עבודה יבואו לידי דיון בכנסת בשבוע הבא

חוק ההסדרים 2019: ניידות בין בנקים, גמלת סיעוד והטלת קנסות על מעסיקים בגין תאונות עבודה יבואו לידי דיון בכנסת בשבוע הבא

ניידות בין בנקים, גמלת סיעוד והטלת קנסות על מעסיקים בגין תאונות עבודה הם חלק משלושים הנושאים שיבואו לידי דיון בתכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) החל משבוע…
Pages