ביטוח חיים

ביטוח חיים
סיכום 2017 ברגולציה חלק ראשון: הפרדת העמלה מדמי הניהול, דיונים על הפרדת התגמול מהשיווק הפנסיוני וקידום רפורמת קרן ברירת מחדל – כך נראתה השנה הרגולציה בתחום החיסכון הפנסיוני

סיכום 2017 ברגולציה חלק ראשון: הפרדת העמלה מדמי הניהול, דיונים על הפרדת התגמול מהשיווק הפנסיוני וקידום רפורמת קרן ברירת מחדל – כך נראתה השנה הרגולציה בתחום החיסכון הפנסיוני

אם 2016 הייתה שנת הרפורמות (בפנסיה, בביטוחי הבריאות, א.כ.ע, כתבי שירות, צנרת, ביטוח חובה ועוד), הרי ש-2017 היא שנת היישום של הרפורמות. תחום הפנסיה, ביטוח…
Pages