הזירה המשפטית

ידיעות בנושאים משפטים הקשורים לעולם הביטוח. מדור זירה משפטית בעיתון פוליסה עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

ייצוגיות: אקסלנס נשואה גמל ואלטשולר שחם גמל ופנסיה מעלות את דמי הניהול ללא הודעה מוקדמת

בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשו שתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד אקסלנס נשואה גמל ואלטשולר שחם גמל ופנסיה, בטענה להעלאת שיעור דמי הניהול ללא הודעה מוקדמת. בבקשות שהוגשו נטען, כי לאקסלנס ולאלטשולר קיימת זכות חריגה ויוצאת דופן להעלאת שיעור דמי הניהול הנגבים מעמיתיהן באופן חד צדדי, ללא קבלת הסכמתם להעלאה זו, כאשר התנאי היחיד להעלאה חד צדדית נקבע בדין, בתקנות הניהול, והוא משלוח הודעה מקדימה על כוונתן להעלאת שיעורי דמי הניהול. לדברי המבקש, אקסלנס ולאלטשולר מצויות בניגוד אינטרסים מובנה עם עמיתיהן: הן מעוניינות בכך שהעמיתים לא יידעו ששיעור דמי הניהול...
Pages