הזירה המשפטית

ידיעות בנושאים משפטים הקשורים לעולם הביטוח. מדור זירה משפטית בעיתון פוליסה עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

קצא"א תובעת את הפניקס על הוצאותיה ונזקיה הכבדים בעקבות דליפת נפט מצינור החברה

הפניקס נתבעת בבית המשפט המחוזי מרכז לשלם תגמולי ביטוח בסך 57.4 מיליון שקל לחברת קו צינור אילת אשקלון (קצא"א). זאת, בטענה להתחמקותה בתירוצים שונים מחובותיה ומהתחייבויותיה כמבטחת כלפי קצא"א ובהימנעותה מלשלם לה את תגמולי הביטוח להם היא זכאית בגין הוצאותיה העצומות ונזקיה הכבדים בגין אירוע דליפת נפט מצינור של החברה. הדליפה אירעה במסגרת העבודות להסטת קו צינור הנפט, שהיו מבוטחות על ידי הפניקס. לדברי קצא"א, במסגרת עבודות של רשות שדות התעופה להקמת נמל תעופה בינלאומי ופנים-ארצי חדש למרחב אילת (נמל התעופה רמון) היא התבקשה בהקשר להעתקת מחלף שהוקם על ידי...
Pages