הזירה המשפטית

ידיעות בנושאים משפטים הקשורים לעולם הביטוח. מדור זירה משפטית בעיתון פוליסה עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

הזירה המשפטית
תביעה ייצוגית: ויצו תובעת את מנורה, מגדל, איילון והכשרה בטענה לגבייה פסולה של פרמיות הכוללות "תוספת סיכון"

תביעה ייצוגית: ויצו תובעת את מנורה, מגדל, איילון והכשרה בטענה לגבייה פסולה של פרמיות הכוללות "תוספת סיכון"

ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח מגדל, מנורה, איילון והכשרה. זאת, בטענה לגבייה…
Pages