הזירה המשפטית

ידיעות בנושאים משפטים הקשורים לעולם הביטוח. מדור זירה משפטית בעיתון פוליסה עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

הזירה המשפטית
רפורמת הממשל התאגידי – מהלך תקדימי שפוגע בזכויות יסוד של חברות ביטוח, בעלי המניות ונושאי המשרה

רפורמת הממשל התאגידי – מהלך תקדימי שפוגע בזכויות יסוד של חברות ביטוח, בעלי המניות ונושאי המשרה

כחודש וחצי לאחר פרסום טיוטת החוזר הדרמטי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנוגע למבנה הדירקטוריונים בחברות הביטוח, האחרונות מחזירות מלחמה. איגוד חברות הביטוח עתר…
Pages