הזירה המשפטית

ידיעות בנושאים משפטים הקשורים לעולם הביטוח. מדור זירה משפטית בעיתון פוליסה עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

הזירה המשפטית
ייצוגית נגד קרן הפנסיה מבטחים הישנה: אינה טורחת לברר אם מבוטחיה בחיים ואינה מיידעת את המוטבים על כסף המגיע להם

ייצוגית נגד קרן הפנסיה מבטחים הישנה: אינה טורחת לברר אם מבוטחיה בחיים ואינה מיידעת את המוטבים על כסף המגיע להם

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד קרן מבטחים (הישנה) המנוהלת על ידי עמיתים בטענה כי משנפטר אחד מעמיתיה היא אינה פועלת לאיתור יורשיו וליידע אותם…
Pages