הזירה המשפטית

ידיעות בנושאים משפטים הקשורים לעולם הביטוח. מדור זירה משפטית בעיתון פוליסה עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

הזירה המשפטית
סולקו ייצוגיות שהוגשו נגד חברות הביטוח הגדולות בטענה שסירבו לבטח בעלי מוגבלויות

סולקו ייצוגיות שהוגשו נגד חברות הביטוח הגדולות בטענה שסירבו לבטח בעלי מוגבלויות

סולקו התביעות הייצוגיות שהגישו מספר בעלי מוגבלויות נגד שש חברות הביטוח. התביעות הייצוגיות הוגשו נגד "מגדל", "הראל", "כלל ביטוח", "מנורה מבטחים", "הפניקס" ו"איילון". הטענה המרכזית…
Pages