חדשות

הראל אישרה מענקים שנתיים לבכירים

הראל אישרה מענקים לשנת 2016 ליאיר המבורגר - יו"ר החברה ומבעלי השליטה, גדעון המבורגר - המכהן כדירקטור ונשיא החברה ומבעלי השליטה בה ויואב מנור - המכהן כדירקטור בחברה ובעלה של נורית מנור, מבעלי השליטה בחברה – כך הודיעה החברה לבורסה. תנאי ההעסקה המעודכנים של השלושה אושרו בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות ב-17 בנובמבר 2014. בהתאם לתנאי ההעסקה זכאים "נושאי המשרה שהינם בעלי השליטה" למענק שנתי המחושב לפי שלושה פרמטריים השוואתיים לתוצאות של קבוצות הביטוח הגדולות האחרות. הראל מציינת, כי ב-22 בספטמבר 2016 התקבלו אצל החברה הודעות ויתור מאת נושאי...
Pages