כדאי לדעת

מנורה מבטחים תבטח בביטוח סיעודי 40 אלף גמלאי צה"ל ובני משפחותיהם

מנורה מבטחים ביטוח חתמה על מזכר הבנות עם צוות - ארגון גמלאי צה"ל, לפיו הצדדים יפעלו לגיבוש הסכם מפורט לביטוח סיעודי קבוצתי לכ-40 אלף חברי צוות ובני משפחותיהם. אומדן הפרמיה השנתית הצפויה - 100 מיליון שקל, כאשר העסקה כוללת מנגנון "צבירת קרן" לתשלום תביעות עתידיות. תקופת ההסכם היא לשמונה שנים. [caption id="attachment_36744" align="alignleft" width="253"] אורית קרמר, סמנכ"ל בכירה במנורה מבטחים[/caption] הפוליסה הקבוצתית שנבנתה היא בהתאם למתווה מיוחד שגובש על ידי האוצר, וזאת לנוכח ביטול הפוליסות הסיעודיות הקולקטיביות הישנות החל מסוף שנת 2017. ארגון צוות קיבל היתר מהמפקחת על הביטוח לערוך...
כדאי לדעת
על רקע שריפות שגרמו לנזקים של מיליוני שקלים לבתי כנסת: מוצר ייעודי לזיהוי וכיבוי שריפות ישווק על ידי חברת רהיטי לביא

על רקע שריפות שגרמו לנזקים של מיליוני שקלים לבתי כנסת: מוצר ייעודי לזיהוי וכיבוי שריפות ישווק על ידי חברת רהיטי לביא

על רקע מקרים רבים של שריפות בבתי כנסת, שגורמות לנזקים כבדים, החלה בימים אלה חברת רהיטי לביא לשווק מוצר ייחודי לכיבוי אוטומטי של שריפות במקומות…
Pages