כדאי לדעת

הפניקס מרחיבה את מעגל הזכאים למסלול "רכב שני"

הפניקס מרחיבה את מעגל הזכאים לבטח את רכבם במסלול "רכב שני". מסלול "רכב שני" מאפשר לנהגים שנוהגים ברכב של מקום העבודה לבטח את רכבם השני בתנאים מועדפים בהפניקס במסגרת פוליסת "הפניקס זהיר", ובתעריף אטרקטיבי ביותר. עד כה הכירה החברה ברכב מהעבודה כרכב בבעלות החברה או שהוחכר בעסקת ליסינג לחברה. כעת מוסיפה הפניקס גם את האפשרות, שהרכב מהעבודה יהיה רשום על שם בעל העסק (המעסיק את המשתמש ברכב), ובלבד שיצורף אישור רו"ח על כך שהרכב הינו רכב צמוד של העובד, ובו יוצהר ויאושר כי הרכב צמוד למחזיק בו באופן מלא מטעם...
Pages