כדאי לדעת

תוקן התקנון האחיד של קרנות הפנסיה: גיל הפרישה לנשים יישאר 62

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה אמול (יום ב') את תיקון התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות, לפיו גיל פרישה לנשים יישאר 62, ולא תתקיים לעת עתה המלצת הוועדה הציבורית משנת 2016 להעלותו באופן הדרגתי ל-64. התיקון נעשה בעקבות אישור הצעת חוק גיל פרישה בוועדת הכספים של הכנסת מיולי השנה, שקבעה  כי גיל פרישת נשים יישאר 62 ולא יועלה לפני ה-15 בפברואר 2018, בכפוף להגשת המלצות מטעם שר האוצר ואישור ועדת הכספים. אם אלה לא יתקיימו, גיל הפרישה לנשים יישאר 62. לצורך כך, נדרש תיקון של התקנון האחיד של קרנות...
Pages