מאמרים

מקבלים היום, דואגים לעתיד / מאת איציק אסטרייכר

מדינת ישראל מעודדת את הציבור להפקיד כספים בתכניות פנסיוניות כדי להבטיח את עתידם הכלכלי בתקופת הפרישה מעבודה. העידוד בא לידי ביטוי במתן הטבות במס הכנסה. הטבות מס ניתנות לחוסך הן במעמד ההפקדה והן בתקופת החיסכון. [caption id="attachment_3589" align="alignright" width="243"] הטבות מס לעצמאי המפקיד לפנסיה והשתלמות[/caption] לאורך שנים רבות בחרה המדינה לפעול רק בדרך של יצירת מוטיבציה לציבור על מנת שיחסוך כספים לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה על ידי מתן הטבות מס. אבל בשנת 2008 השתנו פני הדברים לגבי שכירים. צו ההרחבה לפנסיית חובה במשק נכנס לתוקף והוא יצר מציאות חדשה. מציאות...
מאמרים
עודכן אופן ההפקדה של כספים לקופות גמל על ידי מעסיקים: איסור הפקדת כספים בשיקים, עדכון שוטף במסרון לעובד וחובת מתן שירות למעסיקים

עודכן אופן ההפקדה של כספים לקופות גמל על ידי מעסיקים: איסור הפקדת כספים בשיקים, עדכון שוטף במסרון לעובד וחובת מתן שירות למעסיקים

לאחרונה תוקן חוק קופות הגמל וקבע את סמכות הממונה להורות לעניין אופן ההפקדה של התשלומים והאישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה -…
Pages