מאמרים

רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

בחודש יולי 2016 ניהלה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הליך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל, קרנות אשר אליהן יצורפו, בידי מעסיקים, עובדים אשר לא בוחרים באופן עצמאי תכנית פנסיונית מסוימת. ההליך שניהלה רשות שוק ההון התבסס על קריטריון אחד בלבד - שיעורי דמי הניהול אשר יוצעו למצטרפים חדשים על ידי קרנות הפנסיה. בהליך נקבע שקרנות הפנסיה שייבחרו לשמש כקרנות ברירת מחדל יהיו כאלה למשך שנתיים, עד ל-1 בנובמבר 2018. לקראת תום התקופה פרסמה רשות שוק ההון, ב- 6 ביוני שחלף, טיוטת הליך תחרותי חדש לקביעת קרנות פנסיה, שישמשו החל מחודש...
מאמרים
טעויות חישוב של שופטים

טעויות חישוב של שופטים

גם שופטים הם בני אדם, וגם הם עלולים לטעות. הבעיה אקוטית במיוחד כאשר טעות החישוב מתרחשת בפסקי דין הניתנים בערכאה העליונה, כמו בשני המקרים הנסקרים…
Pages