מאמרים

מאמרים
חידושים והמצאות בשוק החיסכון (2)

חידושים והמצאות בשוק החיסכון (2)

למאמר הקודם בסדרה במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יעביר לזכות כל…
Pages