מאמרים

מאמרים
רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

בחודש יולי 2016 ניהלה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הליך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל, קרנות אשר אליהן יצורפו, בידי מעסיקים, עובדים אשר לא בוחרים…
מאמרים
טעויות חישוב של שופטים

טעויות חישוב של שופטים

גם שופטים הם בני אדם, וגם הם עלולים לטעות. הבעיה אקוטית במיוחד כאשר טעות החישוב מתרחשת בפסקי דין הניתנים בערכאה העליונה, כמו בשני המקרים הנסקרים…
Pages