מבטחים ומבוטחים

רשות שוק ההון חושפת מידע לטובת קידום דיגיטציה בענפי הביטוח והחיסכון

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חושפת לראשונה מידע שהתקבל מחברות הביטוח באמצעות ממשק אוטומטי (API), כאשר מטרתה היא לאפשר קידום דיגיטציה וחדשנות בתחום החיסכון הפנסיוני. ברשות מציינים, כי צעד זה מגביר את השקיפות, תומך בתחרות בענף לטובת ציבור החוסכים בישראל ועונה על צרכים שעלו, בין היתר, בהאקת-הון שיזמה וביצעה רשות שוק ההון. המאגרים מפורסמים באתר מאגרי המידע הממשלתיים (Data.gov.il) ויעודכנו באופן סדיר. [caption id="attachment_36167" align="alignleft" width="288"] המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר[/caption] המידע המפורסם כולל נתוני הפקדות, משיכות, דמי ניהול, תשואות ומדדי סיכון. בנוסף, רוכזו ופורסמו באתר גם מאגרי מידע הכוללים...
Pages