מבטחים ומבוטחים

מבטחים ומבוטחים
וועדת האתיקה מסכמת קדנציה, יו"ר הוועדה חוה פרידמן וינרב: חייבים לרענן את הקוד האתי, להתאימו למציאות בת ימינו

וועדת האתיקה מסכמת קדנציה, יו"ר הוועדה חוה פרידמן וינרב: חייבים לרענן את הקוד האתי, להתאימו למציאות בת ימינו

ועדת האתיקה של לשכת סוכני הביטוח התכנסה השבוע לפגישת סיכום קדנציה. בישיבה השתתפו ירון טל, מירי אורגל, ישראל אליוביץ, אברהם מירון, בני סבטני, יאיר שקל…
Pages