סייבר

מנורה מבטחים השיקה את טופ סייבר, ביטוח שנותן מענה לסיכוני צד א' וצד ג' לעסקים קטנים

טופ סייבר, ביטוח סייבר דיגיטלי המיועד לתת מענה סיכוני צד א' וג' לעסקים קטנים ובינוניים יושק על ידי מנורה מבטחים. הכיסוי לסיכוני צד א' וג' יכלול חבות בגין הפרת פרטיות ודליפת מידע, טיפול במתן הודעה ותגובה, הוצאות חקירת רשויות רגולטוריות וקנסות (ככל שאלו מותרים לביטוח), כיסוי לדרישת כופר, אובדן הכנסות, הוצאות למניעת אובדן הכנסות והגנה על מוניטין. עוד כוללת הפוליסה מענה ראשוני לניהול אירוע סייבר מעבר לגבול האחריות בפוליסה, ללא השתתפות עצמית, לפרק זמן של 48 השעות הראשונות, לצורך ייעוץ ראשוני של מומחי אבטחת מידע, ייעוץ משפטי וניהול משבר. ייחודו...
סייבר
ביטוח סייבר למטוסים

ביטוח סייבר למטוסים

המבטחים של שוק הביטוח הלונדוני פרסמו מודל של חריגים לצורך הסדרת ביטוח סייבר למטוסים. במקביל, ברוקרים החלו להציע פוליסות ביטוח ייעודיות. זאת, במטרה לגשר על…
Pages