סייבר

האם חברות הביטוח מוכנות לתרחיש חירום? בניגוד לציפיות המפקחת, הדירקטוריונים במרבית המוסדיים לא היו מעורבים מספיק בתרגול רעידת אדמה

בגופים מוסדיים רבים נמצא כי מעורבות הדירקטוריון בתרגיל לא הייתה מספקת. הפנייה לדירקטוריון במהלך התרגיל נעשתה באופן מתודי בלבד ובלי שהדירקטוריון היה מעורב בפועל בקבלת…
Pages