סקירות

ביטוח רכוש ואחרים מציג ירידה ברווחיות, אך תרומתו העתידית לרווחיות יציבה ברמה החיתומית

תחום רכוש ואחרים הינו התחום השלישי בגודלו באלמנטרי בתקופה הנסקרת ותפוקתו הגיעה ל-3.851 מיליארד שקל. התחום מהווה 21.9% מתפוקת האלמנטרי (3.851 מתוך 17.559 מיליארד שקל, לעומת 3.801 מיליארד אשתקד - גידול של 1.3%). התפוקה מושפעת ממגוון רב של פוליסות/כיסויים, שהעיקריים והמשפיעים ביותר הם: ביטוח עסקים /אובדן רכוש (כ44%) ביטוחי דירות ומשכנתאות (כ-40%) וביטוחים הנדסיים (כ-9%). בנוסף קיימים גם פוליסות /כיסויים אחרים כגון ימי/מטענים, תאונות אישיות ועוד. בשל הגיוון בפוליסות/כיסויים בתחום, יש קושי מסוים להסיק מסקנות לגבי תת ענף בודד, אך    ניתן להבחין שהגידול אינו נותן מענה לשיעור הצמיחה במשק (יותר...
סקירות
כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד שזכאי לקצבת ילדים,…
Pages