סקירות

שיעור הפרמיה מהתמ"ג בביטוחי בריאות – מתאפיין בעלייה רצופה מאז 2003

  פרק הנתונים הכמותיים בתחום הביטוח, שפורסם במסגרת הדוח השנתי של הפיקוח על הביטוח ל-2017, חושף מגמות מנוגדות בתחום ביטוחי הבריאות והביטוח האלמנטרי. תחום הביטוח הכללי, שגודלו ב-2017 - 22 מיליארד שקל, לא מצליח להגדיל את העוגה מעבר לגידול הכללי במשק, כפי שבא לידי ביטוי בתמ"ג. בשנים 2006 עד 2015 נרשמה למעשה ירידה משמעותית משיעור פרמיות של 2.66% מהתמ"ג עד ל-1.72% מהתמ"ג ב-2015. מאז נשאר בשנים 2016-2017 שיעור דומה, אך בפועל, מאז 2012 לא חל שינוי משמעותי בתחום. מנגד, בעולם ביטוחי הבריאות ניכרת מגמה ברורה של גידול בעוגה. מאז 2003...
Pages