סקירות

גידול של 1.6% בלבד בתפוקת תחום רכוש ואחרים, שאינו נותן מענה לצמיחה במשק

ביטוח רכוש ואחרים הינו השלישי בגודלו באלמנטרי ותפוקתו ב-2018 הגיעה לכדי 5.007 מיליארד שקל (4.927 מיליארד אשתקד) - גידול של 1.6% בלבד, שאינו נותן מענה לצמיחת המשק ומרמז על ירידה בפרמיה הממוצעת בחלק ניכר מתתי התחומים בהם עוסק התחום. התחום מהווה כ-22.4% מתפוקת האלמנטרי (5 מתוך 22.3 מיליארד שקל). שלושת תתי התחומים העיקריים המרכיבים כ-90% מתפוקת התחום הם: בתי עסק / אובדן רכוש, דירות (ומשכנתאות) וכן פוליסות הנדסיות (וללא פרמיית החבויות הנרשמת במסגרת תחום החבויות). אותם תתי תחומים פעילים, דומיננטיים גם בהתייחס לרווחיות התחום. בנוסף, התחום מכיל פוליסות ימי /...
Pages