סקירות

ביטוח חבויות – שיעור הגידול אינו נותן מענה לשיעור הצמיחה

ביטוח חבויות הינו התחום הקטן ביותר במגזר האלמנטרי ותפוקתו ברבעון הראשון 2018 הגיעה לכדי 1.098 מיליארד שקל, המהווים כ-14.7% מתפוקת האלמנטרי (7.46 מיליארד שקל) . זהו גידול של 2.7% בלבד ביחס לתקופה מקבילה אשתקד (1.069 מיליארד). שיעור הגידול אינו נותן מענה לשיעור הצמיחה ובוודאי שלא נותן מענה לבעיה החיתומית ארוכת השנים של חוסר פרמיה כמענה לסיכון (בעיקר בחבות מעבידים וצד ג'') התחום מורכב מארבע פוליסות/כיסויים עיקריים: צד ג' – המהווה כ33% מפרמיית החבויות; אחריות מעבידים - 18%; אחריות מקצועית  - כ-40%; אחריות מוצר –כ-9%. מבחינה חיתומית ומסורתית, תתי תחום חבות...
Pages