סקירות

נסיגה ברווחיות החיתומית בביטוח חובה / מאת חגי שפירא

[caption id="attachment_4216" align="alignright" width="126"] מאת חגי שפירא[/caption] בכתבה השישית והמסכמת את התפוקה והרווחיות ברמת חברות של הרבעון הנסקר (ינואר-מרץ 2017) לעומת רבעון מקביל (ינואר-מרץ 2016) יהיה צורך לשים לב למספר עובדות שמקשות על ההשוואה בין החברות ובחלק מהמקרים עלולות לגרום לעיוות בניתוח המגמות. להלן העובדות המקשות על ההשוואה: א. תפוקה רבה הוקדמה לשלהי 2016 (רבעון רביעי) על חשבון 2017. רבעון ראשון) בגלל כניסת חוזר הפיקוח לתוקף ב-1 בינואר 2017, אשר מונע הפליית מבוטחי קולקטיב לעומת המבוטח הבודד. אי לכך הוקדמו קולקטיבים רבים וציי רכב ל-2016, דבר שגרם עיוות במספר חברות....
Pages