סקירות

הכנסות מיטב דש הסתכמו ב-221 מיליון שקל – עלייה של כ-18.8% בהשוואה לרבעון המקביל

הכנסותיה של מיטב דש ברבעון השני של 2017 הסתכמו ב-221 מיליון שקל - עלייה של כ-18.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שבה עמדו ההכנסות על 186 מיליון שקל. ההכנסות רשמו ירידה של 0.9% בהשוואה לרבעון הראשון 2017, בו עמדו ההכנסות של סך של כ-223 מיליון שקל. הרווח התפעולי ברבעון השני של 2017 הסתכם בכ-56 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-19%. הרווח התפעולי עלה ב-2% לעומת הרבעון הקודם, בו עמד על 55 מיליון שקל. מיליוני שקל Q2 2017 Q1 2017 % שינוי מרבעון קודם...
סקירות
תעודת חצי / מאת איציק אסטרייכר

תעודת חצי / מאת איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר בסוף חודש יוני הסתכמו הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה המקיפות בישראל ב-270 מיליארד שקל, גידול בסך 20 מיליארד שקל מראשית השנה. מגמת הצמיחה…
Pages