סקירות

בזכות שיערוך מניות הבורסה – הרווח הרבעוני הנקי של מיטב דש עלה ל-34 מיליון שקל

הרווח הנקי של בית ההשקעות מיטב דש הסתכם בכ-34 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה גידול של 26% מול הרבעון המקביל אשתקד. כך עולה מהדוח הרבעוני של החברה שהתפרסם ביום ה' שחלף. 11 מיליון שקל מתוך הרווח הרבעוני נבעו משערוך שווין של מניות הבורסה לניירות ערך, אשר מיטב דש מחזיקה בשיעור של 5.3% מהן באמצעות מיטב דש טרייד. בעקבות הדוח הגיבה מניית בית ההשקעות בירידות ביום חמישי ואף ממשיכה לרדת גם היום (א'). בניכוי השערוך, מיטב דש רשמה רווח רבעוני של 23 מיליון שקל (34 מיליון שקל פחות 11 מיליון)....
Pages