סקירות

סקירות
מעבר מרווח להפסד: איילון רשמה הפסד כולל של 57.5 מיליון שקל ב-2016

מעבר מרווח להפסד: איילון רשמה הפסד כולל של 57.5 מיליון שקל ב-2016

על רקע אי הוודאות בשדרת הניהול של החברה, מביע יו"ר הדירקטוריון של איילון, ישראל דוד, תמיכה במנכ"ל אריק יוגב: אין לי ספק שהשדרה הניהולית הקיימת תצליח בשנים הקרובות לעמוד ביעדי הדירקטוריון המאתגרים בהובלת המנכ"ל
Pages