פוליסה פיננסים

הפוליסות המשתתפות ברווחים רשמו ירידות חדות באוקטובר – מנורה מבטחים עם הירידה הקלה ביותר

הפוליסות המשתתפות ברווחים רשמו תשואה שלילית של עד 2.2% בחודש אוקטובר על רקע הירידה בערך המניות והאג"ח בחודש זה. במסלול הכללי, הפוליסה קרן י' של מנורה מבטחים רשמה את הירידה הקלה ביותר בשיעור של 1.75%. מתחילת השנה, פוליסה זו הניבה תשואה של כ-1.9%. אחריה נמצאת הפוליסה של כלל ביטוח עם תשואה חודשית שלילית של 1.9% ותשואה של 2.15% מתחילת השנה. הפוליסה של מגדל עלתה עד כה ב-2018 בשיעור של 2.64% ומובילה את המסלול בטווח זמנים זה. בטווח הארוך יותר מובילה הפניקס את המסלול עם תשואה של 18.5% ו-33.5% בשלוש וחמש...
Pages