פוליסה פיננסים

מבטחים החדשה ואלטשולר שחם – מובילות את התשואות של קרנות הפנסיה לחודש אוגוסט

חודש אוגוסט התאפיין במגמה מעורבת בשוק ההון המקומי כאשר נרשמו ירידות במרבית מדדי המניות המובילים (מדד ת"א-35 ירד בכ-3%), בעוד שנרשמו עליות בכל מדדי איגרות החוב לסוגיהם (תל בונד 20 עלה ב-0.9%). בחודש אוגוסט הניבו קרנות הפנסיה במסלולים הגדולים תשואה חודשית ממוצעת של כ-0.36% והגיעו לתשואה מצטברת של 3.4%-7.7% מתחילת השנה. הקרן המצטיינת לחודש זה הייתה הקרן אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה שהניבה תשואה של 0.9%. הקרן הציגה תשואה של כ-7.66% מתחילת השנה. ההשקעות העיקריות של הקרן הן אג"ח ממשלתית מיועדות (27% מסך הקרן), אג"ח ממשלתי לא צמוד...
Pages