פוליסה פיננסים

שנה להשקת קופות הגמל להשקעה – האם מדובר בהצלחה או אכזבה?

שנה חלפה מאז הממונה על הפיקוח דורית סלינגר העניקה את ההיתר לשיווק מוצר החיסכון קופת גמל להשקעה. מוצר זה, בתמיכתו של משרד האוצר, היה אמור לעודד את קהל החוסכים להגדיל באופן משמעותי את החיסכון בקופות הגמל, להחזיר את הברק לסקטור ואף לשנות את מערך הכוחות בשוק החיסכון לטווח ארוך. זאת, מאחר שקופות הגמל להשקעה מציגות יתרונות בולטים ומשמעותיים אל מול אפיקי חיסכון עיקריים בטווח הקצר, בינוני וארוך. בפועל, שנה להשקתן, ההון המנוהל בקופות הגמל להשקעה מגיע רק למעט יותר משני מיליארד שקל. תוצאות אלו מעלות את התהייה האם מדובר בהצלחה...
Pages