פוליסה פיננסים

הלמן אלדובי ייצא בגיוס נוסף לקרן האשראי P2P

בית ההשקעות הלמן-אלדובי החל בסבב גיוס חדש לקרן הציבורית שבניהולו "הלמן-אלדובי P2P". קרן זו מתמחה בהשקעה בהלוואות בתחום ה-Consumer Credit באמצעות פלטפורמת ה-P2P בארה"ב. מתחילת הפעילות ביולי 2017 ועד היום, גייסה הקרן סכום כולל של כ-112 מיליון שקל והניבה תשואה מצטברת של 7.49% (נכון לסוף יוני 2018) ו-2.75% מתחילת 2018. זאת, לעומת תשואה  שלילית של מינוס 1.55% שהשיג מדד האג"ח הקונצרני בארה"ב. בהלמן אלדובי מסבירים, כי הקרן היא קרן ציבורית לא סחירה, אשר פועלת, על פי תשקיף, בשקיפות מלאה ותחת ממשל תאגידי ציבורי, הכולל פרסום דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים ופרסום...
Pages