פוליסה פיננסים

קסם רוכשת את פעילות קרנות הנאמנות של אקסלנס

ק.ס.ם תעודות סל אחזקות (קסם) תרכוש את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אקסלנס קרנות נאמנות (מנהל הקרן) – כך הודיעה הפניקס אתמול (יום ב') לבורסה. הרכישה על פי ההסכם שנחתם אתמול תתקיים בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים והתקיימותם של התנאים המתלים המפורטים בהסכם. לכתבות נוספות בנושא פוליסה ופיננסים: הערכות: תאגיד טאהו הסיני במגעים מול דלק לרכישת השליטה בהפניקס המערכת הבנקאית פוגעת באלטרנטיבת המימון החוץ בנקאי   בהודעה מצוין, כי במועד השלמת העסקה, קסם תחזיק הן במנהל הקרן והן בקסם תעודות סל ומוצרי מדדים ("קסם תעודות סל"), תחילה לצרכי מיזוג...
Pages