פוליסה פיננסים

Asia Capital Re רוכשת מבטח מלזי

ACR Capital Holdings Pte Ltd, החברה האם של Asia Capital Reinsurance Group (Asia Capital Re) הודיעה על רכישת מלוא האחזקות ב-Asia Capital Reinsurance Malaysia Sdn…
Pages