פוליסה פיננסים

פוליסה פיננסים
BGC רוכש את Besso

BGC רוכש את Besso

B.P. Marsh & Partners  הודיעו על הסכמתם למכירת אחזקותיהם (37.94%) בברוקרBesso Insurance Group Limited לברוקר האמריקאי BGC Partners, Inc. עם סיום התהליך יהיה Besso בבעלות…
Pages