פיננסים

גם בחודש מרץ נמשכה מגמת הירידה של מרבית המדדים המובילים / מאת איציק אסטרייכר

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון הראשון של השנה ב-833 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה, ו-718 מיליארד שקל בראשית שנת 2017. לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 1.5% ברבעון הראשון של 2018. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בתום הרבעון הראשון של השנה כ-311 מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-303 מיליארד שקל ובקופות גמל לתגמולים כ-219 מיליארד שקל. במהלך הרבעון הראשון של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ-9.5 מיליארד שקל ובניכוי משיכות...
פיננסים
תשואות שליליות לביטוח המנהלים בפברואר: קרן י' של מגדל ירדה 0.64% בלבד ומובילה את הענף בפוליסות הישנות

תשואות שליליות לביטוח המנהלים בפברואר: קרן י' של מגדל ירדה 0.64% בלבד ומובילה את הענף בפוליסות הישנות

בדומה לענף קרנות הפנסיה, גם ענף פוליסות הביטוח המשתתפות ברווחים רשמו תשואה שלילית בחודש פברואר. הירידות של המשתתפות ברווחים נעשתה בעקבות הירידות החדות שנרשמו בשוק…
Pages