פיננסים

בוטלה עסקת רכישת הפניקס על ידי יאנגו

בוטלה עסקת רכישת הפניקס על ידי יאנגו. דלק, בעלת השליטה בהפניקס, הודיעה היום לבורסה כי "נוכח התמשכות הליך קבלת האישור להעברת השליטה בהפניקס לקבוצת יאנגו, הסכימו הצדדים היום, ה-26 ביוני 2016, על ביטולו של ההסכם". עוד נמסר בהודעת החברה כי כל צד ויתר באופן בלתי חוזר וללא תנאי על כל טענה, תביעה או נזק בקשר להסכם. דלק מסרה כי היא "קיבלה פניות חדשות מגופים ישראלים וגופים זרים בקשר למכירת אחזקותיה בהפניקס והיא תמשיך לפעול למכירת אחזקותיה כמתחייב לפי החוק". במאי השנה דווח כי על מנת לשפר את סיכויי השגת אישור השליטה...
Pages