פיננסים

בכירים בענף מתריעים: הסוכנים אינם ערוכים ליישום חוזר השירות

סוכני הביטוח אינם ערוכים ליישום חוזר השירות – כך מתריעים גורמים בכירים בענף. פחות מחודשיים נותרו עד כניסתו לתוקף של החוזר, שקובע שורת כללי עבודה לסוכנים, אולם עד כה לא הושגו הבנות מול רשות שוק ההון בנושא. בכירים עימם שוחח פוליסה אמרו כי יש צורך לדחות את חוזר השירות מה-1 בינואר, ולהידבר עם הרשות, ובאותה הזדמנות לבצע תיקונים בחוזר החידושים והצירוף, בעיקר לגבי ביטוח דירה ותאונות אישיות.
Pages