פנסיה

מה אמורה לעשות קרן פנסיה שמקבלת כסף ממעסיק ללא טופס הצטרפות וללא הסכם בתוקף?

קרוב לשבועיים לאחר כניסתו לתוקף של המכרז השני ברפורמת קרן ברירת מחדל – ובשוק קיימת לקונה שמקשה על יישום הרפורמה. מדובר בסיטואציה בה מעסיק ללא הסכם (בעיקר מקרים בהם הסכמי ברירת מחדל בדמי ניהול מקסימליים שפג תוקפם במרץ 2018) ממשיך להעביר כספים לאותה קרן. מתעוררת השאלה - האם לקרן מותר לקלוט את אותם כספים? ואם לא, כיצד היא אמורה לפעול? נכון למועד זה, האמירה היחידה של הרגולטור בנושא זה באה לידי ביטוי במסגרת טיוטת חוזר "הוראות לעניין בחירת קופת גמל" מפברואר 2017. בטיוטת החוזר נקבע, בין היתר, כי בגין עובד...
פנסיה
כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד שזכאי לקצבת ילדים,…
Pages