פנסיה

אושר בטרומית: גיל מתן קצבת הזקנה לא יעלה ללא החלטה מושכלת של העלאת גיל הפרישה לנשים

לא תהיה העלאה של גיל מתן קצבת הזקנה ללא החלטה מושכלת של העלאת גיל הפרישה לנשים – כך אישרה היום הכנסת במסגרת אישור טרומי להצעת חוק גיל פרישה של ח"כ משה גפני וקבוצת חברי הכנסת, אליו הוצמדו הצעות חוק דומות של חה"כ אורלי לוי אבקסיס ושרן השכל, והצעת חוק נוספת של ח"כ מרב מיכאלי. חוק גיל פרישה קובע שהגיל שבו אישה זכאית לפרוש מעבודתה הוא גיל 62 ואילו חוק הביטוח הלאומי קובע את גיל הפרישה שבו אישה תהיה זכאית לקצבת זקנה, בכפוף למבחן הכנסות. בעוד שגיל הפרישה בחוק גיל פרישה...
פנסיה
זכות הבחירה / מאת איציק אסטרייכר

זכות הבחירה / מאת איציק אסטרייכר

מרבית אזרחי מדינת ישראל הבוגרים חוסכים בקרנות פנסיה מקיפות. מגמה זו מתעצמת בעקבות מדיניות ארוכת שנים של ממשלות ישראל, שביטלה את המסלול ההוני במסגרת החיסכון…
Pages