פנסיה

חודש יוני בקרנות הפנסיה: הפניקס מובילה עם תשואה חודשית של 0.43% במסלול של עד 50

קרן הפנסיה של הפניקס היא הקרן המובילה בתשואה במחצית הראשונה של 2018, כך עולה מדיווחי החברות המנהלות לחודש יוני. הקרן של הפניקס במסלול הצעירים (גילאים של עד 50) עלתה בחודש יוני בשיעור של 0.43% ובכך היא משלימה 2.25% מתחילת השנה. ב-12 החודשים האחרונים הקרן עלתה 7.3% ומנהלת 13.65 מיליארד שקל. הקרן של אלטשולר שחם אמנם רשמה תשואה שלילית החודש בשיעור של 0.2%, אך עדיין רושמת את התשואה השנייה בטיבה במחצית הראשונה של 2018 עם עלייה של 1.87%. ב-12 החודשים האחרונים הקרן רשמה תשואה של 8.3%, התשואה הגבוהה ביותר בחתך זמנים...
פנסיה
רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

בחודש יולי 2016 ניהלה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הליך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל, קרנות אשר אליהן יצורפו, בידי מעסיקים, עובדים אשר לא בוחרים…
Pages