פנסיה

פנסיה
שר הרווחה חיים כץ: אין פנסיה במשק הישראלי

שר הרווחה חיים כץ: אין פנסיה במשק הישראלי

כץ התארח היום בוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח ואמר: פעם פנסיה הייתה עשירה יותר, אך לצערי היום האוצר, כמו חלקים מסוימים בציבור, מתמקד אך ורק בשיעור דמי הניהול שמשלמים החוסכים. זה מצחיק ולא מקצועי. המשק ימות מעודף רגולציה
Pages