רגולציה

עדכון רגולטורי נוסף לחודש ספטמבר

בשבוע האחרון פרסמה רשות שוק הון, ביטוח וחסכון עדכון רגולטורי נוסף לחודש ספטמבר, שהצטרף לעדכון הרגולטורי שנשלח בתחילת החודש. זאת בניגוד לנוהג שהתקבע לפני כשנה, במסגרתו נשלח לגופים המוסדיים עדכון רגולטורי אחת לחודש. במסגרת העדכון הנוכחי, נשלחו חמישה חוזרים הנוגעים לנושא החיסכון הפנסיוני, העוסקים בין היתר באופן ההפקדות לקופות גמל, ביצוע שינויים בדמי הניהול ותיקון החוזר המסדיר את אופן הדיווח השנתי והרבעוני לעמיתי ומבוטחי הגופים המוסדיים. העדכון הרגולטורי של השבוע האחרון [caption id="attachment_29577" align="aligncenter" width="657"] מקור: רשות שוק ההון[/caption]
רגולציה
העדכון הרגולטורי לספטמבר 2017

העדכון הרגולטורי לספטמבר 2017

רשות שוק ההון פרסמה אתמול (יום ב') את העדכון הרגולטורי לחודש ספטמבר 2017. העדכון כולל הנחיות והסברים בדבר איחוד חשבונות קיימים בקרנות הפנסיה, קווים מנחים לתכנית…
Pages