רגולציה

הרשות מאשרת: נקבע מנגנון החזר עמלה בעת ביטול פוליסת חיים ריסק

לאחר ימים ארוכים של שמועות בענף, רשות שוק ההון פרסמה היום (ב') באופן רשמי את פרטי הרפורמה בתעריפי ביטוח החיים. הפרסום מאשר לראשונה את השינוי במודל עמלת ההיקף ואת קביעת מגנון החזר העמלות בעת ביטול פוליסה. את השינוי במבנה העמלות הרשות הגדירה כך: "על מנת להתמודד עם תופעת ביטולי הפוליסות הנובעת מהתמריצים שבקבלת עמלת מכירה חד פעמית (עמלת היקף), מה שגורם להתייקרות הפוליסות לכלל הציבור ולסיכון יציבותי לחברות, נקבע מנגנון החזר עמלות על ביטולי פוליסה, כך שביטול פוליסה בשנים הראשונות יוביל להחזר עמלת המכירה ששולמה על ידי החברה. תכניות ביטוח...
רגולציה
חותמים את 2018 ברגולציה

חותמים את 2018 ברגולציה

בשבוע האחרון של 2018, ולראשונה מאז כניסתו לתפקיד של המפקח על הביטוח החדש ד"ר משה ברקת, פרסמה רשות שוק ההון מקבץ הוראות רגולציה. העדכון כולל…
Pages