רגולציה

רגולציה
חוק ההסדרים 2019: ניידות בין בנקים, גמלת סיעוד והטלת קנסות על מעסיקים בגין תאונות עבודה יבואו לידי דיון בכנסת בשבוע הבא

חוק ההסדרים 2019: ניידות בין בנקים, גמלת סיעוד והטלת קנסות על מעסיקים בגין תאונות עבודה יבואו לידי דיון בכנסת בשבוע הבא

ניידות בין בנקים, גמלת סיעוד והטלת קנסות על מעסיקים בגין תאונות עבודה הם חלק משלושים הנושאים שיבואו לידי דיון בתכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) החל משבוע…
Pages