רגולציה

רגולציה
רשות שוק ההון תבצע ביקורת בחברות הביטוח כדי לוודא שהן אינן מפעילות לחץ על שמאי חוץ להקטין שומות

רשות שוק ההון תבצע ביקורת בחברות הביטוח כדי לוודא שהן אינן מפעילות לחץ על שמאי חוץ להקטין שומות

רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון באוצר תערוך בדיקות רוחב בחברות ביטוח, בעקבות תלונות של איגוד השמאים ולפיהן חברות הביטוח מפעילות לחצים ומתערבות בשיקולים המקצועיים של…
Pages