שיחת פוליסה

שיחת פוליסה
ד"ר אודי פרישמן לפוליסה: על מנת לפתור את משבר הביטוח הסיעודי הקבוצתי, על האוצר לחייב את החברות להמשיך את הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים הקיימים

ד"ר אודי פרישמן לפוליסה: על מנת לפתור את משבר הביטוח הסיעודי הקבוצתי, על האוצר לחייב את החברות להמשיך את הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים הקיימים

"יש למנוע מהחברות הביטוח לסיים את הקולקטיביים הקיימים ובמקביל לתמרץ צעירים לרכוש ביטוח סיעודי פרטי. כך תיווצר תקופת מעבר של כמה שנים, במהלכה יסתיימו הביטוחים הקבוצתיים…
Pages