אורי אורלנד

מקרה ביטוח: בלתי צפוי? תאונתי? פתאומי? בלתי צפוי מראש או בלתי צפוי מראש בעיני המבוטח? / מאת דוד גוברין

[caption id="attachment_2315" align="alignright" width="184"] מאת דוד גוברין[/caption] הגדרת מקרה ביטוח היא מהסוגיות המורכבות והמכשילות בפוליסות הביטוח בישראל. במבוא למדריך נרחב ומקצועי לביטוח עסקי שיצא בהוצאת פוליסה מאת של אורי אורלנד, צוין כי "אירוע תאונתי הוא אירוע בלתי צפוי ובלתי מתוכנן הגורם לנזק". הגדרה מסורתית זו, המועדפת אמנם על חברות ביטוח - איננה ישימה יותר וזמנה עבר. המלצתו של אורלנד כי יש להעדיף על "פתאומי ובלתי צפוי" את המילים "בלתי צפוי", גם היא איננה נותנת תשובה הולמת. עדיף לקבוע: "בלתי צפוי מראש בעיני המבוטח" . בניגוד להגדרות ברורות וכמעט אחידות למקרה...