איגוד חברות הביטוח

ועדת החוקה אישרה: פנסיונרים בחו"ל ישלחו אישור חיים תקופתי על מנת להמשיך לקבל קצבה

[caption id="attachment_55353" align="alignleft" width="300"] ועדת החוקה[/caption] מידע המתקבל מרשות האוכלוסין ישמש לנסות ולאתר מקבלי קצבות בקרנות פנסיה שעזבו את ישראל ונפטרו. זאת, כדי להפסיק תשלום של קרנות פנסיה לאנשים שמתו, על חשבונם של עמיתים אחרים. כך אישרה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אתמול (ג'). לפי אומדן שמרני, העלות האקטוארית של תשלומי פנסיות עודפות של אנשים שנפטרו עומד על 100 מיליון שקל. על פי צו הגנת הפרטיות לקרנות פנסיה מוצע ליישם ביחס לקרנות הפנסיה מנגנון זהה למנגנון אותו מפעיל המוסד לביטוח לאומי, המשלם קצבאות באופן קבוע. ככל שיתקבל מידע מרשות...
Pages