איזי כהן

עליית הריבית מיטיבה גם עם כלל ביטוח: רשמה רווח רבעוני כולל של 112 מיליון שקל – גידול של 72%

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות של כלל ביטוח ברבעון ה-2 של 2018 עומד על כ-112 מיליון שקל לעומת רווח בסך של כ-65 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ-72%. כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה כלל ביטוח הבוקר (יום ג'). מהחברה נמסר, כי ברבעון השני של 2018, עם עליית עקום הריבית חסרת סיכון לזמן ארוך, שוחררו עתודות בסך של כ-417 מיליון שקל (סך של כ-415 מיליון שקל בביטוח חיים וסך של כ-2 מיליון שקל בביטוח בריאות - סיעוד) לעומת שחרור עתודות בסך של כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל...
מנכ"ל כלל ביטוח הבא: יורם נוה

מנכ"ל כלל ביטוח הבא: יורם נוה

יורם נוה נבחר היום על ידי דירקטוריון כלל ביטוח לשמש כמנכ"ל החברה במקומו של המנכ"ל היוצא, איזי כהן. כהן הודיע על פרישתו לפני כחצי שנה,…
Pages
  • 1
  • 2