איילון חברה לביטוח בע"מ

על תוקפה של פוליסת ביטוח אשר הפרמיה בגינה לא שולמה

[caption id="attachment_56204" align="alignright" width="168"] מאת עו"ד קרן-שירה אונגר[/caption] האם אי תשלום פרמיה מהווה עילה לביטול הפוליסה מעיקרה? השכל הישר אומר לנו "כן", אך אפשר ולשון החוק תביא דווקא למסקנה אחרת. חוק חוזה הביטוח תשמ"א 1981 הוא חוק צרכני, המעדיף בעניינים שונים את המבוטח על פני המבטח. אחת מאותן העדפות היא כאשר החוק מפריד בין הכיסוי הביטוחי לתשלום הפרמיה בגינו, גם אם הדבר עלול להביא לעיתים לתוצאה אבסורדית. כך למשל, נוח מצבה של מבטחת המבקשת לבטל פוליסה ללא כל סיבה (נושא "טעון" שאינו ברור עד סופו) ממבטחת המבקשת לבטל פוליסה עקב...
Pages
  • 1
  • 2