איילון חברה לביטוח

האם יש לראות בתובע שקפץ לכביש מאוטובוס ונפגע מרכב חולף כמשתמש ברכב מנועי?

בבית משפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור וערעור חלקי על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין פלוני ("המבקש 1") ומגדל חברה לביטוח בע"מ ("המבקשת 2") על ידי עו"ד שגיא שיפמן נגד פלוני ("המשיב 1") ואיילון חברה לביטוח בע"מ ("המשיבה 2"). פסק הדין ניתן במארס 2018, מפי השופטת יעל וילנר. המשיב, ירד מאוטובוס שעמד ברמזור ומיד לאחר רדתו ממנו נפגע מרכב חולף. עניין הבקשה הוא כערעור על החלטת המחוזי שפסק, כי יש לראות במשיבים כאחראים לתאונה ולתשלום הפיצויים למבקש הואיל והתובע נפגע מהרכב החולף בהיותו הולך רגל. בבית המשפט המחוזי...