איילון מיטב

מרץ 2018: חודש שני של תשואות שליליות בקרנות הפנסיה

[caption id="attachment_41541" align="alignleft" width="183"] יניב כהן, מנהל כספי עמיתים בהפניקס[/caption] קרן הפנסיה של הפניקס ירדה בשיעור של 0.17% בחודש מרץ השנה והיא הקרן המובילה את טבלת התשואות החודשית. למרות שמדובר בחודש שני ברציפות של ירידות בענף קרנות הפנסיה, הקרן עדיין בעלת תשואה חיובית של 0.37% מתחילת השנה. הקרן מנהלת נכסים בסך של 13 מיליארד שקל. נציין כי ירידות השערים בשוקי המניות בעולם ובארץ בחודש מרץ הביאו להשאת תשואות שליליות בקרנות הפנסיה לחודש זה. מנגד, עליות השערים בנכסים בעלי סיכון מופחת, אג"ח ממשלתי - צמוד ושקלי, מיתנו את אותן ירידות. השנייה...