איילון מיטב

המכרז השני לבחירת קרנות ברירת מחדל יציע אלטרנטיבת חיסכון מוזל גם לפורשים

המכרז השני לבחירת קרנות ברירת מחדל יוצא לדרך. בתום שנה וחצי לפעילות קרנות ברירת המחדל מיטב דש והלמן אלדובי, מפרסמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטה להליך בחירה חדש של קרנות פנסיה שיפעלו החל מנובמבר 2018. הגופים המבקשים להשתתף במכרז, יגישו את בקשתם עם ה-1 ביולי. במכרז נקבע לראשונה רף מינימלי של דמי ניהול: 1.5% מההפקדות ו-0.1% מהנכסים. זאת על מנת לאפשר השתתפות של גופים נוספים במכרז. יצוין כי במכרז הקודם עמדו דמי הניהול של הקרנות הזוכות על 1.49% ו-0.001% (הלמן אלדובי) ו-1.31% ו-0.01% (מיטב דש), דמי ניהול כאמור שלא...