אייל סיאני

הרפורמה במסמך ההנמקה

[caption id="attachment_39335" align="alignleft" width="300"] אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה[/caption] בשבוע שעבר פרסמה המפקחת על הביטוח את הנוסח הסופי (נכון למועד זה) של חוזר ההנמקה המלא, הכולל שינויים משמעותיים ביחס למצב הנוכחי. התיקון פורסם בעקבות ביקורות שביצעה הרשות בקרב בעלי הרישיון ומפניות ציבור שהתקבלו ברשות, במסגרתן עלה לטענת רשות שוק ההון כי יש כשלים ובעיות באופן יישום החוזר ומילוי מסמך ההנמקה, בהתאמת המוצר ללקוח ובהיקף הגילוי שנותן בעל הרישיון בהליך השיווק, באופן שלדעתה מרוקן מתוכן את מטרתו ותכליתו של מסמך ההנמקה. להלן עיקרי השינויים/תוספות, כפי שערך אייל...
Pages