אייל סיאני

האוצר משלים את מבצע "עקוב אחרי פנסיוני" – כיוון שעדיין קיימים כ-2 מיליון חשבונות לא פעילים

לאחר המהלך הראשון שערכה רשות שוק ההון (אז אגף שוק ההון במשרד האוצר) לאחד את החשבונות הפנסיוניים הלא פעילים עם החשבונות הפעילים ולהביא לצמצום מספר החשבונות הלא פעילים, רשות שוק ההון מנצלת את חלון ההזדמנויות, שפתוח עד סוף מרץ 2018, וחוזרת על המבצע. הנחיות לכך פורסמו במסגרת העדכון הרגולטורי לחודש אוגוסט 2017. בטיוטת החוזר מוסבר, כי לאחר המבצע הראשון (נכון למועד זה), עדיין קיימים כ-2 מיליון חשבונות לא פעילים. זאת, לאחר שעם צאת הרפורמה לדרך היו 1.8 מיליון חשבונות לא פעילים – על פי נתוני האוצר דאז. נשאלת השאלה -...
Pages
  • 1
  • 2