אייל סיאני

חוזר הצ'קים: כיצד סגירת החשבון והחזרת הכסף לחוסכים בעלי חשבונות קטנים אמורה להתרחש בפועל?

שלשום (ב') פרסמה רשות שוק ההון כי תדרוש מחברות המנהלות קופות גמל לשלוח המחאות לפדיון לחוסכים בעלי חשבונות קטנים. לפי טיוטת ההוראות, החברות ישלחו לחוסכים שלהן יתרה הנמוכה מ-1,350 שקל בהמחאה בדואר. הרעיון העומדת מאחורי החלטת הרשות הוא כי בחשבונות קטנים מ-1,350 שקל, דמי הניהול המינימאליים עשויים לשחוק את יתרת החשבון עד לאיפוסו. אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי, מסביר כי מדובר בצעד משלים לתקנות, אשר קבעו כי כבר החל משנת 2016 עמיתים בעלי "חשבונות קטנים" בקרן פנסיה ותיקה וקופת גמל, יהיו רשאים למשוך את הכספים...
עניין של החלטה

עניין של החלטה

התמודדות עם רגולציה זה עניין של החלטה - מי שיבחר יוכל למצוא בה הרבה הזדמנויות עסקיות ומי שיבחר לראות רק את הסיכון, מסתכן - כך…
עודכן אופן ההפקדה של כספים לקופות גמל על ידי מעסיקים: איסור הפקדת כספים בשיקים, עדכון שוטף במסרון לעובד וחובת מתן שירות למעסיקים

עודכן אופן ההפקדה של כספים לקופות גמל על ידי מעסיקים: איסור הפקדת כספים בשיקים, עדכון שוטף במסרון לעובד וחובת מתן שירות למעסיקים

לאחרונה תוקן חוק קופות הגמל וקבע את סמכות הממונה להורות לעניין אופן ההפקדה של התשלומים והאישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה -…
Pages