אייל סיאני

האוצר ורשות שוק ההון ביוזמה לבטל את מנגנון השימור בחיסכון הפנסיוני

משרד האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הגישו לאישור ועדת הכספים תקנות שתכליתן, בין היתר, לאסור על הגופים המוסדיים לקיים מאמצי שימור לקוחות, ולקצר את מועד תקופת העברת הכספים מ-10 ימים ל-5. דיון על התקנות יתקיים מחר (יום ב').   לא מדובר בצעד הראשון של הרשות בהובלת המפקחת דורית סלינגר נגד מערכי השימור. בטיוטת חוזר שקובע את כללי מסמך ההנמקה קבעה סלינגר כי מאמץ שימור של גוף מוסדי יחייב מילוי מסמך הנמקה מלא, המחייב גם קבלת ייפוי כוח מהחוסך, והשגת המידע מהמסלקה. כלומר, אפילו אם ועדת הכספים מאשרת רק את...
Pages