אייל סיאני

המלחמה בטרור מגיעה גם לפנסיה

[caption id="attachment_39335" align="alignleft" width="300"] אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה[/caption] מחר (יום ב') תדון ועדת העבודה והרווחה בכנסת בהצעת חוק לשלילת קצבאות פנסיה ממי שהורשע במעשה טרור. אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, מנתח עבור קוראי פוליסה את הצעת החוק: משיכת כספי תגמולים - עמית שהורשע במעשה טרור (כהגדרתו בחוק המאבק בטרור) ונגזרו עליו עשר שנות מאסר לפחות, הוא ומוטביו לא יהיו רשאים למשוך את כספי התגמולים שלו מקופת גמל לקצבה על רקע מצב בריאותי או כלכלי קשה בהתאם לסעיף 23(ב)(1) לחוק קופות הגמל. שלילת זכאות...
הרפורמה במסמך ההנמקה

הרפורמה במסמך ההנמקה

בשבוע שעבר פרסמה המפקחת על הביטוח את הנוסח הסופי (נכון למועד זה) של חוזר ההנמקה המלא, הכולל שינויים משמעותיים ביחס למצב הנוכחי. התיקון פורסם בעקבות…
Pages
  • 1
  • 2