איציק אסטרייכר

מסכמים שנה: שוק קרנות ההשתלמות / מאת איציק אסטרייכר

עם סיומה של שנת 2017 שוק קרנות ההשתלמות מסכם שנה מצוינת, נוספת, מבחינת צמיחה בהיקף הכספים המנוהל. מגמת הצמיחה, הגידול בהיקף הנכסים המנוהל והצבירה החיובית נמשכה גם בשנת 2017. למעט שנתיים, שנים בהן תשואות מרבית קרנות ההשתלמות היו שליליות, השנים 2002 ו-2011, בכל אחת מן השנים האחרות, בשני העשורים האחרונים, נהנו קרנות ההשתלמות מגידול בהיקף הכספים המנוהל, הן בזכות צבירה חיובית, עודף הפקדות על משיכות והן בזכות תשואות חיוביות שהניבו השקעות הכספים שנצברו בקרנות השתלמות. היקף נכסים: בסוף שנת 2017 הסתכמו כלל הנכסים בקרנות השתלמות ב-207 מיליארד שקל, סכום המבטא...
Pages