איציק אסטרייכר

פירוק קופות גמל מרכזיות לפיצויים | מאת איציק אסטרייכר

[caption id="attachment_3587" align="alignright" width="126"] איציק אסטרייכר[/caption] עובד, שכיר, המסיים עבודה בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, זכאי לקבל פיצויים בגובה שכרו האחרון כפול מספר שנות העבודה שלו. זכות זו נובעת לעובדים שכירים בישראל זה עשרות שנים, על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג, 1963. מעסיקים אשר נדרשו לשלם פיצויים עשו זאת במשך שנים מתוך תזרים המזומנים שלהם או מתוך חיסכון ייעודי שעשו לצורך כך מבעוד מועד. החיסכון הייעודי לצורך תשלום פיצויים עתידי לעובדים נעשה בחשבון על שם המעסיק בקופה מרכזית לפיצויים או בחלק פיצויים בחשבון קופת גמל או קרן פנסיה על שם...
זכות הבחירה / מאת איציק אסטרייכר

זכות הבחירה / מאת איציק אסטרייכר

מרבית אזרחי מדינת ישראל הבוגרים חוסכים בקרנות פנסיה מקיפות. מגמה זו מתעצמת בעקבות מדיניות ארוכת שנים של ממשלות ישראל, שביטלה את המסלול ההוני במסגרת החיסכון…
Pages
  • 1
  • 2