אלטשולר שחם

מי צריך ליהנות מכספי ריבית הפיגורים שהמעסיק משלם בעת איחור בהפקדות הפנסיוניות?

מי צריך ליהנות מכספי ריבית הפיגורים שהחברה גובה מהמעסיק בעת איחור בהפקדות הפנסיונית? התשובה, כך מסתבר, שונה מחברה לחברה. תחקיר שערך פוליסה חושף את ההבדלים במדיניות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות, בנוגע לכספים האמורים. ישנן שלוש פרקטיקות מרכזיות. האחת – העברת כל כספי הריבית העודפת לחשבון העמית. השנייה – זיכוי חשבון העמית בתשואה שעשתה הקרן באותה תקופה ואת היתרה להעביר לכלל עמיתי הקרן או הקופה. הפרקטיקה השלישית היא העברת התשואה של הקרן לעמית, ושמירת ההפרש בידי החברה. המענה הראשוני של החברות לשאילתה שהועברה היה שהחברה פועלת על פי הוראות הרגולציה,...
Pages