אליאנץ

אליאנץ משתלטת על LV

המבטחת הגרמנית הבינלאומית אליאנץ Allianz SE אישרה כי השלימה את השלב הראשון בהסכם עם המבטחת הישירה הבריטית LV=) Liverpool Victoria Friendly Society) אשר יצור את המבטחת השלישית בגודלה בבריטניה. אליאנץ שילמה ל-LV 500 מיליון ליש"ט תמורת 49% מאחזקותיה בתחום הביטוח הכללי. העסקה אמורה להסתיים עד תום הרביע השני של שנת 2018. בשלב השני, על פי ההסכם, שיתבצע ב-2019, תישלם אליאנץ סכום נוסף של 213 מיליון ליש"ט ותקבל תמורתם עוד 20.9% מהאחזקות. LV מחזיקה באופציה למכור את יתרת אחזקותיה לאליאנץ או חלק מהן בעתיד. העסקה מתבססת על שווי חברה בסך של...