בג"ץ

עוד חוזר הניגון / מאת אורי לביא-פלג

[caption id="attachment_52804" align="alignright" width="125"] מאת אורי לביא-פלג[/caption] כמעט בכל גיליון מיוחד לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני – קשה לכתוב מאמר מערכת. ימים אחדים לפני ירידת הגיליון לדפוס, בעת כתיבת השורות, תמיד עומדת גזירה על הפרק שלא ברור כיצד תסתיים. הפעם אלו עמלות הסוכנים בביטוח חיים ומנגנון החזר העמלות על ביטול פוליסה בתוך שש שנים. בשנה שעברה הייתה זו ההחלטה התמוהה של הפיקוח לעצור רטרואקטיבית את תשלום העמלות על צירוף ברבים. שנה קודם – ההפרדה בין עמלת הסוכן לדמי הניהול (שהחלה כעמדה של המפקחת והסתיימה בהצעת חוק שהוביל הנשיא הקודם אריה...
פגיעה קשה בחופש העיסוק

פגיעה קשה בחופש העיסוק

הפיקוח על הביטוח עשה עבודה נהדרת כשהפיץ את תיקון החוזר להסדרת כתבי שירות בנושא שירותי הדרך והגרירה, והיטיב עם הסעיפים אשר היו מועדים לפרשנויות כאלו…
Pages