בג"ץ

אקורד הסיום של כהונת הממונה על הביטוח וסוף לפרשת הצירוף ברבים: הנייר האחרון של סלינגר כמפקחת על הביטוח

[caption id="attachment_38023" align="alignleft" width="300"] דורית סלינגר[/caption] האיסור לשלם עמלות יחול על צירופי חוסכים שבוצעו מה-4 בפברואר ואילך – כך הודיעה בסוף השבוע שעבר (יום ה', ב-30 באוגוסט), המפקחת על הביטוח היוצאת דורית סלינגר. מסמך זה חותם את כהונתה הסוערת של סלינגר, ומביא קץ לפרשה שהסעירה את סוכני הביטוח, את הלשכה ואת הגופים המוסדיים. שבוע וחצי קודם לכן, ב-19 באוגוסט, פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. פסק הדין ניתן ברוח ההסכמות שהושגו, והביא לידי ביטוי את הסכמת לשכת סוכני הביטוח לתיקון ההבהרה, כך שתחול רק על צירופי חוסכים...
Pages