בזק

33% מהתיקים הרפואיים שנבדקים כוללים מידע בעייתי

איסוף מידע רפואי עבור חברות הביטוח – עולם שמגלגל עשרות מיליוני שקלים בשנה, וכולל כשש חברות מתמחות בתחום, הינו עולם שנחבא עד כה אל הכלים, אולם מדובר באחד התחומים  המרתקים שנוגעים כמעט בכל תחומי הפעילות של חברות הביטוח. יש להדגיש כי 3/4 מהסכום הכולל מגיע לקופות החולים ולגופים הרפואיים כאגרות. כמעט בכל תביעה של ביטוח רכב, תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה, פנסיה וכמובן כל סוגי ביטוח הבריאות – קיים מרכיב של מידע רפואי שמשפיע על אופן הטיפול של חברת הביטוח בתביעה. חברות הביטוח, על מנת לבדוק את מהימנות התביעה,...