ביטוחי בריאות

הכרעה עקרונית של הממונה: המבוטח ישלם לאורך תקופת הביטוח את הפרמיה שהוצגה לו בשיחת הצירוף

במידה שלא יובהר אחרת בשיחת הצירוף, הלקוח זכאי לקבל את ההנחה שניתנה לו בעת ההצטרפות, לאורך כל שנות הביטוח - כך הכריעה עקרונית הממונה על הביטוח. ההכרעה נעשתה לאחר פנייה שהתקבלה ברשות, שטענה כי חברות הביטוח מצרפות לקוחות לביטוחי בריאות, בלי לציין באופן מפורש כי פרמיית הביטוח הראשונית משתנה לאורך השנים. הרשות שבדקה את התלונה קבעה, כי במהלך שיחת המכירה הטלפונית נרשם ליקוי כפול. כלומר, נציגי חברות הביטוח מציינים את המחיר ההתחלתי תמורת ההצטרפות לפוליסה, אך לא מציינים כי מחירה עולה עם השנים, בהתאם להתבגרותו של המבוטח. כמו כן, לא...