ביטוח בינלאומי בעריכת ישראל גלעד

2017 – שנת שיא בהשקעות מבטחים ומבטחי משנה בטכנולוגיות ביטוח

Willis Re בשיתוף עם CB Insights הציגו את המחקר האחרון של Willis Towers Watson Securities הקובע, כי ב-2017 בוצעו 120 השקעות על ידי מבטחים ומבטחי משנה, כאשר רק ברביע האחרון של 2017 התבצעו 35 השקעות. סכום ההשקעה היה בהיקף של 2.3 מיליארד דולר (מתוך סכום זה 697 מיליון דולר הושקעו ברבעון האחרון של 2017) - גידול בשיעור של 36% לעומת שנת 2016. הבנה של הטכנולוגיות החדשות חיונית לשם קבלת התועלות משימוש בהן.  
אליאנץ רוכש תיק ביטוח מ-Liberty Mutual

אליאנץ רוכש תיק ביטוח מ-Liberty Mutual

הזרוע לביטוח תאגידים של קבוצת אליאנץ, Allianz Global Corporate & Specialty) AGCS), הודיע על רכישת תיק ביטוח בתחום product recall ו-special contingency מהמבטח האמריקאי Liberty…
אליאנץ רוכש מבטח בסרי לנקה

אליאנץ רוכש מבטח בסרי לנקה

המבטח הגרמני הבינלאומי אליאנץ Allianz הודיע, כי הגיע להסכם עם Janashakthi Insurance PLC) JINS) לרכישת 100% של מניות החברה הבת Janashakthi General Insurance Ltd) JGIL)…
Pages