ביטוח דירה

בעקבות התיקון לחוזר הצירוף: לשכת סוכני הביטוח יוזמת מהלך לבטל את חובת הבדיקה בהר הביטוח במכירת ביטוח דירה

[caption id="attachment_43350" align="alignleft" width="160"] אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההון[/caption] לשכת סוכני הביטוח יוזמת מהלך לבטל את חובת הבדיקה בהר הביטוח במכירת ביטוח דירה. הרקע למהלך הוא כניסתו לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף לפני כעשרה ימים (ב-1 באוקטובר). התיקון יצר אתגרים חדשים לסוכנים בכל הקשור למכירת מוצרים חדשים, כאשר אחד הקשיים שמתעוררים ביתר שאת מתבטא בחובת הכניסה להר הביטוח על מנת לשלול כפל ביטוח. חובה זו תקפה במוצרי ביטוח דירה, בריאות, חיים (ריסק), א.כ.ע ותאונות אישיות. הבעיה המרכזית אותה חווים סוכני הביטוח ויתר הגורמים המשווקים פוליסות –...