ביטוח ישיר

רכוש ואחרים – רווח שיא של 543.5 מיליון שקל / מאת חגי שפירא

תחום רכוש ואחרים הציג ב-2017 תפוקה של 4.927 מיליארד שקל ורווח שיא של 543.5 מיליון שקל (4.817 מיליארד ורווח של 373.4 מיליון שקל בהתאמה ל-2016). מדובר בגידול של 2.2% בתפוקה ו-45.5% ברווחיות. התחום מהווה כ-23% מתפוקת האלמנטרי (4.927 מתוך 21.398 מיליארד שקל) ותרומתו לרווחי האלמנטרי כ-40.8% (543.5 מתוך 1,331 מיליון שקל). בשל העובדה שהתחום מורכב מפוליסות/כיסויים רבים, יש קושי אובייקטיבי בניתוח השוואתי של תפוקה ורווח ויש לבדוק כל תת תחום בנפרד. החלק העיקרי של התחום מורכב מביטוחי עסקים/אובדן רכוש, ביטוחי דירות/משכנתאות וביטוחים הנדסיים. שלושה תתי התחומים הללו מהווים כ-4.5 מיליארד...
Pages