ביטוח ישיר

נדחתה תביעת השיבוב של מבטחת כי התובע לא היה עד לעצם קרות התאונה ובגין אי העדת עדים חשובים

בבית משפט השלום בחיפה, התבררה תביעתם של איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ (ביטוח ישיר) ושל באסל באדרנה, נגד צראצרה סאלם, שניתן נגדו פסק דין בהיעדר הגנה וכנגד ס.מ קלין פרופשיונל בע"מ. פסק הדין ניתן ב-4 בפברואר 2019, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת תמי לוי יטח. שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין. התובעת הינה מבטחת רכבו של באדרנה. תביעת התובעת הינה תביעת שיבוב בגין תשלומים ששולמו על ידה לבאדרנה ותביעתו הינה בגין ההפסדים שנגרמו לו בגין רכיבי השתתפות עצמית וירידת ערך של רכבו שלא שולמו לו על ידי התובעת. הנתבעת היא...
Pages